»  С.Эрдэнийн "Инаглал" үгүүлэлгэ
С.Эрдэнийн "Инаглал" үгүүлэлгэ - ТАТАЖ АВАХ
ДУУНАЙ ҮГЭ
Уран зохёолой дамжуулга. Хутэлэгшэ -Валентина Жалсараева

http://www.mongolinternet.com/famous/SengeE9.gif
Арадай Уран Зохёолшо С.Эрдэнэ (1929-1999)

Монголой суута уран зохёолшо Сэнгийн Эрдэнийн "Инаглал" үгүүлэлгын удхаар радио-найруулга. Содном Будажапов, Иван Миронов, Нина Цыбжитова гүйсэдхэбэ.
Дуу хайх
Дуунууд
Mende amor
С.Эрдэнийн "Инаглал" үгүүлэлгэ
Улаалзай Хүбдүүд С.Зориг (1962-1998)
Bookmark and Share