И-мэйл:   Нууц үг: 
 
Эхилэл Алтаргана Мэдээ мэдээсэл Дуу хүгжэм, радио Видео Түрэлэй холбоо Зурагай сомог Номой hан Гэшүүн Shop Амин Тоонто  
Алтаргана - 2010 Улас түр Ниигэм Болбосорол Соёл Урлаг Амин Тоонто Тамир Эрэл Ћураг Түүхэ Нютагай үнэр Буряад зон
Урагшаа бүх дэлхийн монголчуудаа! Орон бүхний монголчууд нэгдэхтүн!    ::    Монголын тусгаар тогтнолын тэргүүн зэргийн зорилт нь бүх Монгол үндэстнийг нэгтгэж хүчирхэг Нармай Монгол улсыг байгуулах явдал мөн. Манай Монгол улс жинхэнэ утгаар тусгаар тогтнож хөгжье гэвэл бүх Монгол Туургатныг хамрах явдал.Ингэхийн тулд Дэлхийн Монголчуудын ариун голомт болсон Монгол улс нь бүх монголчуудыг өөртөө эдийн засаг, соёл, шашин, улс төрөөр үлгэрлэн дагуулах ёстой!!!     ::    
МЭДЭЭ МЭДЭЭСЭЛ
ЭЛБЭГ-ДОРЖО РИНЧИНО
2011-02-17 07:50:33
ЭЛБЭГ-ДОРЖО РИНЧИНО1888 оной майн 16-да Баргажанай уездын Харгана нютагта тїрєє ћэн. Малшан эсэгэнь Ћэнгэлдэр угайнгаа аха захань байћан юм.

Э-Д. Ринчино Уланай приходской ћургуули, удаань Баргажанай хотын училищи дїїргээд, 1905 ондо Дээдэ-Їдэ ошобо. 1907 ондо Томск ошожо, технологигиин дээдэ ћургуулиин юрэнхы эрдэмэй ћуралсалай курсануудта ћураћан байгаа. Саашадаа Петербургын ехэ ћургуулиин юридическэ факультедтэ орожо, 1914 он болотор ћураа ћэн.

1917 оной февралиин хубисхалай їедэ Э-Д. Ринчино Шэтэдэ байха їедєє социал-революционернїїдэй партида ороћон байгаа. Энэл жэлэй март ћарада Буряадай Саг зуурын национальна комитет байгуулагдажа, Ринчино тэрэнэй секретаряар ћунгагдаа бэлэй. Бурнацком буряад аймагуудые байгуулхын, земскэ засаг захиргааниие бии болгохын, гэгээрэл ба соёл хїгжєєхын тїлєє тэмсэдэг байгаа. 1917 оной октябрьда Дээдэ-Їдэ хотодо бїгэдэ буряадуудай съезд зарлагдажа, Э-Д. Ринчино тїрїїтэй Буряадай Центральна национальна комитет эмхидхэгдээ ћэн. Гансал большевик партићаа бэшэ, харин бусад бїхы социалис партинуудай тїлєєлэгшэдћєє бїридїїлэгдэћэн правительство байгуулха ёћотой байгаа. Хизаарта Совет засагай тогтоогдоходо, Э-Д. Ринчино Забайкальска областиин Соведїїдэй съездын хїдэлмэридэ хабаадаба.

1919 ондо Э-Д. Ринчино бїгэдэ монголой национальна хїдэлєєндэ эдэбхитэйгээр хабаадаба. 1920 ондо тэрэ РСФСР-эй гадаадын хэрэгїїдэй талаар Сибириин ажал ябуулгын Азиин бюрогой тїрїїлэгшээр томилогдобо. РСФСР-эй бїридэлдэ бїхы буряад-монгол арадтаа ниитэ нэгэн автономи байгуулхын тїлєє тэрэ эдэбхитэйгээр тэмсэћэн байгаа. В.И. Ленинэй нэрэ дээрэ хоёр элидхэлэй бэшэг эльгээћэн, тэрээнтэй уулзажа хєєрэлдэћэн юм. Энэ уулзалгын ћїїлээр Ленин “Зїїн зїгэй арадуудай ажаћуудаг нютагуудта РКП(б-гэй бэелїїлхэ зорилгонууд тухай” РКП(б)–гэй ЦК-гай Политбюрогой тогтоолой проект (тїлэб) бэлдээ ћэн. Энэ тогтоол 1920 оной октябриин 14-дэ баталагдан абтаба.

1920 онћоо Э-Д. Ринчино Монголой революционернїїдтэй эдэбхитэй харилсаагаа эхилээ ћэн. Коминтернын Алас-Дурнын секретариадай монгол-тїбэд хэлтэсэй хїтэлбэрилэгшэ байха їедєє тэрэ монгол революционернїїдтэй хамта Москва ошожо, Ленинтэй, Совет гїрэнэй бусад хїтэлбэрилэгшэдтэй уулзаћан байгаа.

1921-1924 онуудта Э-Д. Ринчино Хубисхалта Сэрэгэй Соведэй гэшїїн, удаань Монголой Арадай Хубисхалта армиин Хубисхалта Сэрэгэй Соведэй Тїрїїлэгшэ байћан юм. 1922 онћоо Монголой Арадай намай Центральна Комитедэй гэшїїн байгаа. Монголой Арадай хубисхалта намай III съезд дээрэ элидхэл хэхэдээ, ороной хїгжэлтын капиталисбэшэ зам тухай їзэл бодолые тайлбарилжа їгєє ћэн. Цэбээн Жамцарано Элбэг-Доржо Ринчино хоёр “Монголын їнэн” ћониной тїрїїшын дугаарнуудые бэлдэhэн, Монголой Арадай Республикын тїрїїшын Конституци зохёолсогшод болоћон байна. Тїрїїшын зарлалай Арадай Ехэ Хурал тэрэниие баталан абаа ћэн.

1926-1927 онуудта Э-Д. Ринчино Улаан Профессурын дээдэ ћургуулида ћураба. 1927 онћоо 1937 он болотор Москвада Зїїн зїгэй ажалшадай Коммунис ехэ ћургуулиин (КУТВ) доцентээр, удаань профессорээр хїдэлћэн байгаа.

1937 оной июниин 19-дэ худал хуурмаг хардалгаар Э-Д. Ринчино тушаагдажа, 1938 оной июниин 23-да ами наћаниинь таћарћан юм. 1957 ондо тэрэнэй гэм зэмэ сагааруулагдаа ћэн.

"Буряад хэлэнэй сахим hураха бэшэг"-hээ  авааб.
Bookmark and Share
ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
Д.Ган-Очир: Эрчүүдэд байдаг дурлалын бүх өвчин надад бий
  Яруу найрагч Д.Ган-Очир хэмээх энэ буриад цустай залууг Монголын яруу найргийн нэгэн үеийн төлөөлөл болон орж ирсэн тэр цагаас нь эхэлж таних юм. Тэрбээр аливаа юманд мэдрэмжтэй хийгээд ур ухааныг тааруулахдаа сүрхий. Орчин цагийн дууны яр...
2014-09-12 03:56:06 Дэлгэрэнгүй »»
Буриад эхнэрийн толгойн гоёл зарна
Буриад эхнэрийн толгойн гоёл (одоогийн Дорнод аймаг Дашбалбар сумын иргэн 1910 онд төрсөн Пушаал овогтой Пагам-д өвлөгдөж ирсэн) зарна. Утас: 88767082, 99781604  ...
2014-07-18 04:33:22 Дэлгэрэнгүй »»
БУРИАД ТУУЛЬС ДАХЬ ЗАН ҮЙЛИЙН УЛАМЖЛАЛ
Буриад зон эрт урьд цагаас эхлэн үлгэр туульсыг зохион хайлж, үеэс үед уламжлан иржээ. Буриад ардын туульс цаглашгүй арвин бөгөөд судалгааны хэрэглэгдэхүүн болон судлагдсаар эдүгээ зуу гаруй жил болжээ. Гэсэн хэдий боловч судалж амжаагүй зүйл а...
2014-03-13 02:28:09 Дэлгэрэнгүй »»
Жигжит Баясхаланов Буряад ороноо суурхуулна.
Үнгэрэгшэ жэлэй эсэстэ Москва хотодо буу зэмсэг бүтээдэг уран дархашадай “Арсенал” гэжэ  мүрысөөндэ буряад дархашанай бүтээл үндэр сэгнэлтэ абажа, түрүү һуури эзэлбэ. “Гал-уһан” гэжэ нэрэтэй үзэсхэлэнтэ гоё хутагые гүрэнэй алдар солото...
2014-01-10 05:38:46 Дэлгэрэнгүй »»
"Буряад арадай түүхэ домог ба нангин шүтөөнэй газарнууд"
"Нэн эртэ сагта монгол угсаатан Манжа ба Хитадай можоһоо, ехэ Монголой газарһааэхилээд Ойхон, Бархан, Байгал далай хүрэтэр нүүдэлтэй байһан юм", - гэжэ баргажан буряадуудай түүхэ домог соо профессор Ж.Сажинов бэшэһэн байдаг.  Н...
2013-12-10 07:55:55 Дэлгэрэнгүй »»
Сэтгэгдэл бичих
АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл үлдээхдээ ёс бус хэллэг үл ашиглан сайтын хэрэглэгчидийг хүндэтгэн
соёлтой оролцоно уу!


Зочдын сэтгэгдэлд toonto.mn сайт ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болохыг анхаарна уу.
Сэтгэгдэл Нийт (1)

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/toonto/public_html/includes/classes/comment.php on line 38
delgere:
2011-05-13 10:08:10
ene huniig mongoliin helmegduuleltiig ehluulsen gej yaridag uu? bi sayhan huuli zuin said Nymdorjiin yariltslagnaas unshsan um
203.91.117.4
   
Facebook
<
Хайх
Дуулагтий - Имагай захяа дуун
ВИДЕО
Оллоо ТВ - Нот-гү...
Бадамгарав - Алт...
Дуучин Д.Нямдава...
Нютаг уhанай дуу...
Буриад дуу. Нүгэ...
С.Жавхлан Хамаг ...
САНАЛ АСУУЛГА
Та сайтын аль сэдэвт нь илүү орох дуртай вэ?
Дуу хүгжэм, радио
Бүгд
Зурагай сомог
Видео
Мэдээ мэдээсэл
Номой hан, угай бэшэг
Хэлэлсүүлгэ