И-мэйл:   Нууц үг: 
 
Эхилэл Алтаргана Мэдээ мэдээсэл Дуу хүгжэм, радио Видео Түрэлэй холбоо Зурагай сомог Номой hан Гэшүүн Shop Амин Тоонто  
Түүхэ, улас түр Уран зохёол hонин, сэдхүүл
Урагшаа бүх дэлхийн монголчуудаа! Орон бүхний монголчууд нэгдэхтүн!    ::    Монголын тусгаар тогтнолын тэргүүн зэргийн зорилт нь бүх Монгол үндэстнийг нэгтгэж хүчирхэг Нармай Монгол улсыг байгуулах явдал мөн. Манай Монгол улс жинхэнэ утгаар тусгаар тогтнож хөгжье гэвэл бүх Монгол Туургатныг хамрах явдал.Ингэхийн тулд Дэлхийн Монголчуудын ариун голомт болсон Монгол улс нь бүх монголчуудыг өөртөө эдийн засаг, соёл, шашин, улс төрөөр үлгэрлэн дагуулах ёстой!!!     ::    
НОМОЙ ЋАН, УГАЙ БЭШЭГ
1. Тоонто Нютаг (скайнардаhан Эхирэд)
2. Галина Раднаева-Хэтэ,сахюур (скайнардаhан Эхирэд Эрдэнэтуяа)
3. Галина Раднаева-Үлхөө шүрэнүүд (скайнардаhан Эхирэд Эрдэнэтуяа)
4. Аралжим Дондокович Прушенов * Алтаргана*
5. Буряад Хэлэнэй Бэшэгэй дүрим(скайнардаhан Эхирэд Эрдэнэтуяа )
6. ХХ зуун жэлэй эхин yеын буряад уран зохёол
7. Нойргүй hүнинүүд (скайнардаhан Эхирэд Эрдэнэтуяа басаган)
8. Буряад найраглал-Р.Чойном (скайнардаhан Эхирэд Эрдэнэтуяа басаган)
9. Русско Бурятский словари (скайнардаhан Эхирэд Эрдэнэтуяа басаган)
10. Буряад-Монгол хэлэнэй дүрэм (скайнардаhан Эхирэд Эрдэнэтуяа басаган)
11. Учебник бурятского языка (скайнардаhан Үзөөн Тэнгис хүбүүн)
12. Үүрэй толон роман - Хоца Намсараев (скайнардаhан Эхирэд Эрдэнэтуяа басаган)
13. Буряад Арадай hургаали үгэнүүдhөө (скайнардаhан Эхирэд Эрдэнэтуяа )
14. Буряадай үреөлнүүд (скайнардаhан Бодонгуд Зоригто хүбүүн)
15. Улза голой буряад хошуунай түүхэ (скайнардаhан Бодонгуд Зоригто хүбүүн)
   
Facebook
<
Хайх
Дуулагтий - Улаалзай
ВИДЕО
Оллоо ТВ - Нот-гү...
Бадамгарав - Алт...
Дуучин Д.Нямдава...
Нютаг уhанай дуу...
Буриад дуу. Нүгэ...
С.Жавхлан Хамаг ...
САНАЛ АСУУЛГА
Та сайтын аль сэдэвт нь илүү орох дуртай вэ?
Дуу хүгжэм, радио
Бүгд
Зурагай сомог
Видео
Мэдээ мэдээсэл
Номой hан, угай бэшэг
Хэлэлсүүлгэ